Vacuümtechniek

vaccuumreiniging

Vacuümreiniging

Vacuümreiniging is een belangrijke specialisatie van schoonmaakbedrijf TTS Specialistisch Onderhoud. De toepassingsmogelijkheden van deze techniek zijn uitgebreid. Zowel vloeistoffen als droge stoffen kunnen met een speciale vacuümwagen uit opslagtanks, ondergrondse tanks, vaten, bassins, (vet)putten en leidingen worden weggezogen en afgevoerd.

De vacuümauto’s van schoonmaakbedrijf TTS hebben krachtige pompen met een grote zuigcapaciteit die alle mogelijke vloeistoffen, olieresten, slib en droge stoffen op lange afstand kunnen opzuigen en vervoeren. Vacuümreiniging is een techniek die veel gebruikt wordt in de (petrochemische) industrie, maar ook steeds vaker bij het oplossen van milieu-incidenten als er bijvoorbeeld bodem- en grondwater verontreiniging kan optreden door lekkages. De gecertificeerde medewerkers van TTS Specialistisch Onderhoud kunnen in geval van calamiteiten snel ter plaatse zijn om oplossingen te bieden.

Uiteraard zijn de vacuumauto’s van TTS ADR-gecertificeerd wat vereist is voor het transport van gevaarlijke stoffen als brandbare olie-, watermengsels en chemisch verontreinigde stoffen. TTS Specialistisch Onderhoud is aangesloten bij de SIR (stichting industriele reiniging).

TTS Specialistisch Onderhoud is gespecialiseerd in:

  • Het leegzuigen en reinigen van onder- en bovengrondse opslagvoorzieningen
  • het leegzuigen en reinigen van pijpleidingen, leidingsystemen en (vet)putten
  • Het leegzuigen en reinigen van olie-, water- en slibafscheiders, bassins en reinigingsinstallaties
  • het opzuigen van vloeistoffen, sludges, sedimenten en productrestanten uit bijvoorbeeld (opslag)tanks en scheepsruimen
  • Het leegzuigen en reinigen van gemalen en silo’s, pompputten, rioolkelders en kruipruimtes